wz

Meditace

     
 


V této části postupně uvedeme několik inspirativních textů a dalších materiálů, které nám mohou pomoci zamyslet se nad jemným významem a smyslem meditace. Texty jsou a budou vybírány z různých historických období a různých kultur. Jediným pojítkem je touha zorientovat se ve vlastní meditační zkušenosti.

Mahájánové sútry

Text je vybrán z jedné z pěti základních mahájanových sbírek buddhistického kánonu s názvem Maháratnakúta sútra nebo-li Sútra velkého nahromadění pokladů. Do čínštiny ji přeložil v roce 713 n.l. Bódhiruči. Uvedený text zřejmě původně pochází v jižní Indie.

Projevení nepochopitelného stavu buddhovství

Vznik zde předkládané mahájanové sútry lze předpokládat přibližně hned po ranných textech Pradžňápáramitových súter, ze kterých je nejvýznamnější Aštásáhasriká napsaná v Indii v 1.stol. před n.l. až 2.stol n.l. Soudí se, že sútra vznikla ve společenství Mahásánghiků ve 3.stol. n.l. v Andhaře na území jižní Indie.

Lví řev královny Šrímály    

Čchanové (zenové) texty

Ranný čchanový záznam neznámého původu. Kdysi býval tento zápis pokládán za dílo prvního představeného skupiny studentů Lanky - Bódhidharmy (a později se připisoval jednomu z prvních představitelů školy "Bůvolí hlavy" severní větve čchanu Niu-tou Fa-jungovi (* 594 - † 657). Rukopis tohoto záznamu byl nalezen jako jeden ze čtyřiceti tisíc svitků v zazděné knihovně jeskynního kláštera tisíce Probuzených Mo-kao-k'u v poušti poblíž oázy Tun-chuangu v provincii Kan-su na severozápadě Číně.

Pojednání o rozptýlení představ

Následující starý text z období dynastie Tchang vychází z tradic severní školy čínského čchanu (zenu).

Pojednání o ryzím náhlém osvícení

Počínaje Gunabhadrou (* 394 - † 468) se na jihu Číny zformovala skupina zájemců o meditaci inspirovaná Lankávatára sútrou.

Vzpomínky na učitele a žáky Lanky
Hinduistické texty

Ze současné džňánové tradice uvádíme ukázky z knihy rozhovorů se Šrí Nisargadattou Maharadžem

J á  j s e m  T o

Z českého spirituální tradice

Z českého prostředí pochází starý zvukový záznam, ve kterém pan František Hein (* 1914 - † 1984) čte své úvahy a dopisy Františka Drtikola (* 1883 - † 1961).

Nahrávka je převedena do formátu mp4 (4,6 MB) a je možno ji stáhnout včetně programu na přehrávání. Po stažení souboru 1by1.zip jej dekomprimujte a poté klepněte na soubor 1by1.exe a na šipku Play. Přeji příjemný poslech.
pravidelné úterní ateliérové meditace

se konají

v Praze 3 - Žižkov,   Štítného 30

Jste vítániDalší informace na e-mailu nebo telefonicky
Jan Žlábek   603 515 124
    

  Na úvod | Cvičení | I-ťing | Aktuality | Odkazy | e-mail
© 2003 - 2016 Webdesign Grizzled Dragon   All rights reserved